TIỆM MỚI,SẠCH ĐẸP, CHO KROGER DONG DUC SUAT NGAY,INCOME AVERAGE $950 MỘT NGÀY. THIEU NGUOI TRONG COI. CAN BAN GAP, GIA CO THE THOING LUONG. RENT 5200 INCLUDED CAM +NUOC, RONG 2500SF. 20 SPA CHAIRS, 10 NAIL TABLES. NẾU GIA ĐINH CÓ TỪ 3 NGUOI TRỞ LÊN CONG THÊM 2-3 THỢ CHO MÙA NÀY, BẢO ĐẢM TỪ THÁNG 2TRỞ ĐI SE CÓ THU NHẬP KHỦNG.NEU AI TO MO XIN DUNG GOI LAM MAT THOI GIANG.