Cần sang tiệm nail trong walmart, rent $2,600/tháng bao gồm tất cả mọi thứ, income $30k/tháng. Vui lòng gọi để biết thêm chi tiết.
Work phone: 412-276-1995
Cell phone: 412-726-8196 ( call or text)
Thank you