Cần sang tiệm nail vì muốn dọn đi tiểu bang khac với con cái học đại học, tiệm đông khách, 900sqft rent rất rẻ, có 3 ghế spa, 5 bàn nails, 1 phòng wax, 1 phòng ăn, tiệm có đầy đủ full supplies. Thực sự muốn mua xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin.