Cần sang Tiem Nail khu Scottdale . Income $68k to 70K / 1 thang . Rent under $4000 /thang . Tiem nằm trong khu sầm uất . Very good location . Tiem 10 ghế +10 bàn +Lashes room .