Tiệm nail ở vùng Greenville North Carolina cần sang , vì mệt mỏi ,tiệm hoạt động trên 8 năm , tiệm có 10 Ghế tám bàn , tiệm rộng 1200 square feet , tiền rent $1450 tháng , giá nail cao ,good location ,income mỗi năm đều tăng ,Trên 500k năm , Đây là cơ hội tốt nhất cho gia đình , anh chị nào có Ý muốn mua ,tôi sẽ Cho coi 1099k , Không thật lòng xin đừng làm phiền 2 , cảm ơn ,Giá cả có thể thương lượng,,,