cần sang tiệm khách trắng 99% tip rất cao . tiem rong 1200 spf tiem 8 bàn 10 ghế rent 2800$ tiệm 12 thợ giá nails cao .