Cần sang vì lý do gia đình . Tiệm đẹp, rent rẽ, giá nail cao. Thành phố nhỏ ko cạnh tranh, khách hiền , ko ăn quịt. Rất thích hợp gia đình làm chủ