Tiệm ở Yullee, FL cách Jacksonville ,FL 40 phút cần sang gấp vì ko người trong coi, giá cao tiệm hoạt động đã lâu năm, tiệm 6 ghế , 6 bàn (1 ghế cho kid).mọi chi tiết liên lạc Yen(904) 338-6419