Tiem can sang gap khu my Trang, 6ban, 6 ghe, $1000 / thang bao nuoc. Cach Austin 45’. Gia ca thuong luong. Lien he 737 333 0765