Tiệm mới build được 2 năm , 4 ghế 4 bàn khách90% mỹ trắng tip cao, tiệm tại thành phố breckenridge bang Minnesota ,Rent $800/tháng (bao nước). tiệm 1000sqft, co phòng ăn, phòng supply , phòng giặt
income $200K+ 1 năm , vì lí do gia đình nên cần bán gấp.
Thật lòng muốn mua xin liên hệ
Jason :701-205-5012