Tiệm có 6 bàn 8 ghế , có đầy đủ tiện nghi, tiệm mở được trên 4 năm , good location , khách ổn định , cần sang do ko đủ người trông coi . Thật lòng xin liên hệ 918-766-7018 .