Tiệm có 8 ghế 6 bàn , rent rẻ , có đầy đủ tiện nghi, đã mơ được trên 4 năm , khách ổn đinh trả Tm nhiều , nữa trắng nửa mix, tiệm location 59 & s Lewis .