Thành phố phát triễn gần trường đại học shopping center sầm uất nhất thanh pho landlords cho lai 70$k