Cần sang lại 1 tiệm ở SouthTampa trên đường Kennedy Blvd ở gần Weshore Mall, tiệm nầm trong khu nhà giàu, Florida
1 tiệm ở gần đường bush B Down/ Fletcher trong Shopping lớn và chợ Win Dixie
1 tiệm ở Land O lakes trên đường SR- 54 gần đường US-41
1 tiệm ở Riverview trên đường US 41 gần EXPRESS WAY / US 41
Và 1 cái lease ở trong chợ PUBLIX SUPERMARKET ở Highway N-75 & SR-52 in Hudson, Florida và 1 cái ở State Road 54 ở gần đường US41 .