Vì không người trong coi nên cần sang gấp tiệm nails ở Salinas. Tiệm mới, sạch, đẹp. 5 bàn, 6 ghế. khach đông. Parking rộng rãi. Có 4 station tóc đã cho thuê nên tiền rent còn lại rất rẽ ($500/ tháng)
Liên hệ:
Hường 408-706-4319 – Hoàng 408-887-2716