Tiệm phù hợp cho gia đình làm tiệm có 6 ghế và 2 ghế em bé và 5 bàn máy giặt máy xấy đầy đủ nằm trong downtown Oswego .iL

Xin lien lac 6305544621 cell 7733063306