vì lí do gia đình cần ve vn gặp , sang gấp tiệm nail khu da màu . tiệm 6 ghế mới , 6 bàn rộng 1500 spf , phòng facial . máy giặt , máy xấy đầy đủ , xin liên lạc 832-640-7223 hoặc 713-731-7117 , 832-605-2499 gặp kim