Vì lý do sức khoẻ . Cần sang chợ vn. Khu vực đông nguoi vn . Parking rộng rãi. Income ỗn định . Moi chi tiết xin ll