Vì lý do sức khỏe, cần sang lại chợ vn , parking rộng rãi, income cao, co kho chứa đồ, tiền rent rẻ, ngay khu trung tâm đông người vn .chợ ở tp pinellas park, fl .