Tiệm Pink Nails & Spa ở Laurel, MD. Nằm trong khu shopping lớn, rất đông khách, income cao. Đang cần gấp thợ biết làm đủ thứ hoặc thợ có kinh nghiệm bột. Có bằng MD. Cần Receptionist có kinh nghiệm
Vui lòng text/gọi Mai 240-643-9548