Kelly D Nails & Spa: Tiệm mới remodel và mở rộng.
Cần rất nhiều thợ: bột/ bột nhúng/ chân tay nước/ waxing/ nối lông mi/ facial
Phoenix, AZ: Tiệm lớn, đẹp, sạch sẽ, và rất nhiều khách
Lương: Bao $1200/ 6 ngày theo kinh nghiệm hoặc trên ăn chia 6/4
Xin liên lạc: Peter (623) 414-5359

Kelly D Nails & Spa: Salon just remodeled and expanded
Need many techs/ artists ASAP: acrylic/ dip powder/ mani & pedicurists/ waxing / eyelash extension/ eyebrow tinting/ facial
Located in Phoenix, AZ: spacious, beautiful, and clean salon with large clientele base
Pay: $1200 weekly/ 6 days per week based on experience or 6/4 commission when salary is exceeded. 60%- tech/ 40%- business
Contact: Peter (623) 414-5359