Cần nhiều Nhiều thợ nails nam và nữ. Thợ Làm chân tay nước, Thợ Làm everything bao lương tuỳ theo tay nghề.Trên ăn chia 6/4.Phải có bằng WV or Work petmit. Có chổ ở sạch sẽ cho thợ. Vui lòng liên hệ Tom: 925-526-0066 Để biết chi tiết.