Cần thợ Nails có bằng NC (nam/nữ). Tiệm rất đông khách làm tay chân nước và dipping nhiều, khu mỹ trắng tiền tips cao, tiệm ít thợ kg có sự giành giật, bao lương hoặc ăn chia tuỳ ý, cần thợ làm lâu dài. Xin vui lòng liên lạc: Star Nails 910-765-1086