HERBAL NAILS & SPA
5185 W. Baseline Road, Suite 103
Phoenix, AZ 85339
(S W Corner of 51st Ave & Baseline Road, Within LA Fitness & Walgreen).

Đang cần rất nhiều thợ BỘT(KHÔNG LÀM CHÂN), WAX, FACIAL, EYELASH EXTENTION.

Bao lương từ $1100-$1400 Tùy theo khả năng.
HỆ THỐNG HERBAL NAILS & SPA CÓ RẤT NHIỀU TIỆM TẠI CA & AZ
TIỆM CẦN CHỊ EM THÔNG THẠO TIẾNG ANH LÀM RECEPTIONIST.
Xin liên lạc số phone/Text: 602-237-4370, 602-405-1448, 480-500-8000, 602-214-1721, hoặc 602-410-9779
Website :http://herbalnailspa.com.
Thành thật cảm ơn