CẦN NHIỀU THỢ NAILS
HERBAL NAILS & SPA at MADISON
3522 MADISON ST, # 106
RIVERSIDE, CA 92504
951-729-5919
(On Madison Street & Freeway 91, next to 24 Hours Fitness, behind Starbucks)
đang cần rất nhiều thợ BỘT & TAY CHÂN NƯỚC, WAX, FACIAL, EYELASH EXTENTION. Bao lương từ $800-$1100 Tùy theo khả năng.
HỆ THỐNG HERBAL NAILS & SPA CÓ RẤT NHIỀU TIỆM TẠI CA & AZ
TIỆM CẦN CHỊ EM THÔNG THẠO TIẾNG ANH LÀM RECEPTIONIST.
Xin liên lạc số phone/Text: 714-724-7988, 480-500-8000, 951-729-5919, 602-214-1721, hoặc 602-410-9779
Website http://herbalnailsMadison.com
Email: HerbalNailsRiverside@gmail.com
Thành thật cảm ơn