Anh chị em đang tìm việc?.Tiệm em cần thợ yêu thích nghề và có tâm, Tiệm em nằm ở [Pulix] cách orlando 55 phút, cách Tampa 1:15 phút.. Môi trường rất tốt, tôn trọng thợ, công bằng chia Turn, có Quản lý giúp phân chia công việc để thuận tiện cho ngày làm việc, Income tốt quanh năm, ACE cần thay đổi môi trường mới, xin vui lòng gọi cho em a. Cảm ơn ACE đã coi post . Pleae leave message if not answer. và có nhà ở cho thợ đến từ xa.