Cần nhiều thợ bột và tay chân nứớc bao lương $1300-2000/tuần hơn chia, tùy theo khả năng. Tiệm đông khách, nếu giỏi tay nghề bảo đảm lương từ $1800 đến hơn $2000. Chủ vui vẻ, hoà đồng. Có chỗ cho thợ ở xa, nhà mới sạch sẽ, sẽ hỗ trợ mọi điều kiện nếu cần. Liên lạc: Trinh (314) 397-0919 (cell), (314) 830-1188 (bus)