TEM NAM TRONG SHOPPING LON.CAN NHIEU THO NAILS BAO LUONG $900-$1400. DONG KHACH CHU TIEM DE CHUI
XIN L/L TAM 703-623-2676