CẦN NHIỀU THỢ NAILS- Scottsdale
HERBAL NAILS & SPA at SCOTTSDALE
6590 N Scottsdale Rd.
Suite 150
Scottsdale, AZ 85253
Lincoln- Scottsdale Marketplace
(N. W. Corner of Lincoln & Scottsdale Road, at the corner of Sumo Maya Restaurant & Scramble Eggs Restaurant)

đang cần rất nhiều thợ BỘT & TAY CHÂN NƯỚC, WAX, FACIAL, EYELASH EXTENTION. Bao lương từ $1100-$1500 Tùy theo khả năng.
HỆ THỐNG HERBAL NAILS & SPA CÓ RẤT NHIỀU TIỆM TẠI CA & AZ
TIỆM CẦN CHỊ EM THÔNG THẠO TIẾNG ANH LÀM RECEPTIONIST.
Xin liên lạc số phone/Text:480-725-8982, 480-500-8000, 602-214-1721, hoặc 602-410-9779
Website :http://herbalnailspa.com.
Thành thật cảm ơn