Cần nhiều thợ bột gels. Biết waxing càng tốt. Bao lương .$1000-$1200 có chỗ ở. Làm việc gia đình . Thật lòng liên lạc . 7145958270