Cần nhiều thợ Nails biết làm bột và thợ tay chân nước bao lương $4500-5500/tháng trên ăn chia..;(tiền tip lấy ra liền)..phải có bằng 600 gio hoặc 5 năm khai thuế lien,..tiệm nằm gần trại lính ,trước Walmart khách rất dễ ….đảm bảo chổ làm vui vẻ và thỏa mái,có phòng riêng cho thợ ở xa…muốn thêm chi tiếc xin lien lạc qua Cell phone :931-624-9708..