HERBAL NAILS & SPA at HAPPY VALLEY
2501 W. HAPPY VALLEY RD, # 32-1030
PHOENIX, AZ 85085
623-587-9975

đang cần rất nhiều thợ BỘT & TAY CHÂN NƯỚC, WAX, FACIAL, EYELASH EXTENTION. Bao lương từ $1000-$1400 Tùy theo khả năng. Có 11 Locations để các Anh Chị lựa chọn nơi làm.
TIỆM CẦN CHỊ EM BIẾT THÔNG THẠO TIỀNG ANH LÀM RECEPTIONIST.
Xin liên lạc số phone/Text: 602-214-1721, 480-500-8000 hoặc 480-332-0671
Website: https://herbalnailspa.com/
Thành thật cảm ơn