Can nhieu tho bot ,dip va tay chan nuoc .Tiem moi gia cao,sang trong nam trong khu shopping nhon nhip .Khach sang trong ,tip cao .Bao luong hoac an chia tuy theo tay nghe .Xin lien lac :404 3683795 (Hong)