Cần nhiều thợ: chân tay nước/ bột/ SnS/ waxing / eyelash extension/ eyebrow tinting/ facial

2 Tiệm: Phoenix hoặc Paradise Valley- tiệm lớn, đẹp, sạch sẽ, và nhiều khách

Lương: Bao $1200/ 6 ngày theo kinh nghiệm hoặc trên ăn chia 6/4

***Tiệm cũng đang cần receptionist và người giúp đỡ clean up cho tiệm.