Cần thợ nail có kinh nghiệm biết làm
Bột ombre , sns dipping powder. Bao lương $5000-$6000 nếu cần có chỗ ở cho thợ ở xa lương rất cao.
Nếu Như làm đẹp tiền tip rất là Cao
Tùy theo khả năng.