Cần nhiều thợ Trẻ, Năng Động. có bằng Tennessee, biết làm everything bao lương $1000/6 ngày, trên ăn chia . làm 10h đến 7h, chủ nhật đóng cửa. Tiệm mới mở rất đông khách, Không khí làm việc gia đình, Không có người nhà, Không tranh giành.
Khu Turkey Creek, Knoxville. 100% Mỹ trắng, tip cao.

mọi chi tiết xin liên hệ: Hải 865-384-0409.
Thank you.