Tiệm em cách Houston 2 tiếng 15 phút đi về hương Lake Charles,em đang rất rất rất cần anh chị tới giúp,anh chị làm bột em vào lương $1100-$1300/6 ngày và tcn $800-$1000/6 ngày,em bảo đảm lương cao hơn và em có chỗ ở cho thợ ở xa,mỗi người phòng riêng,có bếp và phòng khách,tiệm không trừ supply,không cần dọn dẹp,clean up,tiem có phòng phía sau như nhà House để anh chị nghỉ ngoi những lúc vắng khách,tiệm thợ hiền và không giành giựt,không khí như gd
Nếu anh chị nào muốn tìm chỗ lâu dài,lương ổn định quanh năm,xin liên lạc em liền