Can tho lam du thu.bao luong $1200 up . Tho tcn $1000 up khach sang . Gia cao . Co cho o. Internet. Khong gianh giut. Co bang hoac khong bang ok . Moi ra truong ok . LL 7147560547