Tiệm đang cần thợ nail nam/nữ part time or full time biết làm móng bột nhung,acrylic và tay chân nước,Wax,Eyelash extension bao lương quanh nam $800-$1200 lam 6 ngai ty theo kinh nghiệm Xin lien lạc 602-821-5414 or 623-742-9894