Can gap nguoi lam manager cho tiem nail biet tieng anh. Kg can phai biet lam nail. Tuan lam 6 ngay, luong $3,500 mot thang. Tiem sang trong, khach sang. Co cho o dang hoang cho nguoi o xa.

Moi chi tiet xin LL (404)844-3337