2,100/tháng. Cần 1 Cô sức khỏe tốt dưới 65t có kinh nghiệm giữ trẻ, biết nấu ăn, sạch sẽ & siêng năng. Bang Wisconsin
Tùng: 414-426-5015
Tú: 414-614-7723