Cần một bác gái dưới 65t đến nhà giữ 2 bé( 2t và 3t). Bao ăn ở. Lương thỏa thuận. Nhà ở Lawrenceville.