Tiệm mới sang , sạch đẹp nhất Đảo khu mỹ trắng 99% rất nhìu Tip khu tập trung du lịch và nhìu sự kiện của tp. Tiêm cần thợ CTN hay làm hết , có bằng SC , biết chút tiếng anh và làm có trách nhiệm , Nử ưu tiên lý do thiếu người nhổ Wax . Chỉ vào làm lấy tiền và ko bị trừ tiền supply . Ai có ý định về vùng biển sống thì hảy về đây