Cần người clean up cho 2 tiêm nails! Ngay 100$,có chỗ ăn ở, cách chicago 1h15phut lái xe,lam tốt sẽ có bonus