Chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm leases, tiệm mới, tiệm đang hoạt động theo các khoảng bạn đặt ra: location, tiệm bao lớn, khách thế nào, income mức nào, bao nhiêu ghế……v..v.. Chúng tôi giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức, bạn không cần trả chi phí cho chúng tôi. Xin liên lạc ngay hôm nay