Cần manager full-time có kinh nghiệm run tiệm, lương 60k/năm + bonus + vacation. Ngoài ra nếu bạn làm tốt, công ty sẽ có những kế hoạch tương lai muốn partner với bạn. Tiệm nail sang trọng, khách đa số Mỹ trắng. Mở cửa 10-7:30. Làm việc 6 ngày/tuần. Xin liên lạc để biết thêm chi tiết.