Tiệm đông khách khu mỹ trắng , tip cao. Tiệm cần gấp thợ nam hay nữ kinh nghiệm chân tay nước, sns, Biết làm bột ,waxing , eyelash extensions càng tốt. Bao lương quanh năm$850-$1200/tuân Tùy theo kinh nghiệm. Xin gọi 480-549-2586 , thank you.