Tiệm đông khách khu Mỹ trắng, ít thợ tip cao ,chỗ làm vui vẻ thoải mái. Tiệm cần gấp thợ tay chân nước ,gel, biet lam sns dipping powder càng tốt.income hiện tại cho thö tcn và dipping $900-$1100/tuân .