Tiem O Douglasville GA. Cần thợ nail gấp. Bảo đảm income quanh năm. Có nhà cho thợ ở xa (Bao lương 4,000/thang, trên ăn chia)

HUONG I20W Hong Kong 45 PHUT; CHO TRINH 35 PHUT. XIN LIEN LAC 678-932-6164.