Can gap tho nu gioi bot. tiem dong khach income Cao, tip hau . Co cho o rieng cho tho o xa (Apartment chu tra tien).
Co nhu cau xin vui long goi Thinh 956 949 9079
Cam on nhieu